Samen sterk in Uddel!

Geschreven door Prins Bernhard

Op 30 december 2020
"

Lees meer

Beste inwoners van Uddel,

Dit jaar zal de jaarwisseling anders zijn dan gewend. De coronacrisis raakt ons hele leven en heeft ook impact op de komende jaarwisseling. Sommigen moeten deze jaarwisseling in het ziekenhuis doorbrengen vanwege dit virus! Voor ons allemaal zijn er beperkingen. Ook voor onze jeugd. De vorige jaren werd een oudjaarsvuur georganiseerd. Dit kan en mag dit jaar niet. Juist dit is voor ons reden tot zorg. Er zijn signalen dat een aantal mensen zich niet aan deze beperkingen wil gaan houden.

De laatste dagen zijn er een aantal incidenten in Uddel geweest die ons en de politie zorgen baren. Deze zorgen zijn groot, omdat verwacht wordt dat de jaarwisseling onrustig zal gaan verlopen. Er is een selecte groep in Uddel (bij velen bekend) bezig om zich af te zetten tegen geldende regels. Dit zijn met name de regels die nu gelden ten aanzien van corona, waardoor feesten met grotere groepen verboden zijn. Daarnaast is het afsteken van vuurwerk nu eveneens verboden. Er zijn zelfs verontrustende signalen dat mensen gedurende oudejaarsnacht de confrontatie willen zoeken met de politie. Een leegstaande woning is inmiddels afgebrand. Wat hier gebeurt door deze selecte groep is gezagsondermijnend gedrag. Dit kan en mag nooit toegelaten worden in Uddel. Dergelijk gedrag kan op termijn zelfs de leefbaarheid van ons dorp aantasten.

We willen met elkaar vooral een rustige jaarwisseling hebben. Zaken kunnen uit de hand lopen, zoals eerder gebeurd. We roepen alle inwoners van Uddel op zich te keren tegen deze trend van geweld en gezagsondermijning. Ouders, spreek met uw kinderen om hier vooral niet aan mee te doen. Blijf de komende jaarwisseling vooral thuis en vier dit in familiekring. Laten we benadrukken dat hulpverleners (brandweer, ambulance, zorgmedewerkers en politie) er zijn voor uw welzijn. Blijf met je handen van onze hulpverleners af!

We roepen u als mede-inwoners op om dit overlast gevende en criminele gedrag niet met “de mantel der liefde” te bedekken, maar onmiddellijk te melden bij de politie. Dit kan via 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. Uiteraard gebruikt u voor spoedmeldingen 112. Misdragingen en crimineel gedrag moeten gemeld worden, we mogen niet wegkijken en zeggen: “Ik ben ook jong geweest”. Ook overlast (bij voorkeur vroegtijdig!) melden. Hiermee kunnen kleine zaken in de kiem gesmoord worden!

Voor veel mensen in ons dorp wordt het zich onttrekken en ook bewust overtreden van de gestelde regels als een groot probleem ervaren. Want zo’n gedrag is niet in overeenstemming met hetgeen God in Zijn Woord – de Bijbel –  ons voorhoudt.

De komende dagen zult u veel politie in Uddel zien rijden. Er is verscherpt toezicht. Er zal streng worden opgetreden, aldus de politie. Laat het alstublieft niet uitlopen op een gevecht met de politie. Daar zitten we als Uddel beslist niet op te wachten. Ook na 1 januari zullen we weer met elkaar verder moeten. Houd het gezellig en fatsoenlijk en let een beetje op elkaar.

Een fijne en vooral rustige jaarwisseling toegewenst!

Bestuur Uddels Belang
Bestuur sportvereniging Prins Bernhard
Bestuur volleybalvereniging Udeo
Bestuur Uddel Onderneemt
Bestuur Oranjevereniging
Bestuur SCU
Jeugdwerkgroep Uddel
Kerkenraad Hervormde gemeente Uddel
Kerkenraad Gereformeerde Gemeente
Kerkenraad Gereformeerde Gemeente in Nederland