Vorige week bereikte ons het droevige bericht van het overlijden op vrijdag 8 januari j.l., van ons zeer gewaardeerde lid Wil Bronkhorst in de leeftijd van 56 jaar.
Wil was lid vanaf 01-09-1972 en helaas hebben wij het 50 jarig jubileum niet met hem kunnen vieren.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur