Opzet Kantinebeheer

Hierbij willen wij een oproep doen aan mensen die onze club willen helpen bijhet dagelijks beheer van de kantine. Graag zouden we met mensen in contactkomen die daar belangstelling voor hebben en een rol in zouden willenvervullen.De werkzaamheden worden samen nader afgestemd. Dit kunnen wat onsbetreft ook meerdere personen zijn: bijvoorbeeld partners, vrienden etc.Gesprekken over […]

Geschreven door Prins Bernhard

Op 2 juni 2021
"

Lees meer

Hierbij willen wij een oproep doen aan mensen die onze club willen helpen bij
het dagelijks beheer van de kantine. Graag zouden we met mensen in contact
komen die daar belangstelling voor hebben en een rol in zouden willen
vervullen.
De werkzaamheden worden samen nader afgestemd. Dit kunnen wat ons
betreft ook meerdere personen zijn: bijvoorbeeld partners, vrienden etc.
Gesprekken over de invulling vinden plaats met kantinebeheerder en
afvaardiging van het bestuur.

Wie zoeken we
We kunnen wel aangeven dat het in hoofdzaak beheer werkzaamheden zijn.
Eventuele barbezetting is mooi meegenomen maar wat ons betreft geen vereiste.
Belangrijk vinden we:
• Aanspreekpunt dagelijks gang van zaken;
• Aanspreekpunt barbezetting en schoonmaakploegen;
• Openen/sluiten kantine
• Gastvrouw/heer schap op enkele momenten in de week;
• Voorraadbeheer;
• Financiële dag-afsluiting.

Nogmaals de aard en de hoeveelheid van de werkzaamheden is afhankelijk van de
mensen die belangstelling hebben en vind in nauw overleg met de kantinebeheerder
plaats.

Mochten mensen belangstelling hebben dan kunt u dit rechtstreeks melden bij leden
van het bestuur en de kantinebeheerder. Dit geldt ook als u eventuele kandidaten
weet of tips heeft.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

info@svprinsbernhard.nl