Ik word vriend(in) van het dorpshuis!

Ik word vriend(in) van het dorpshuis! Steun ons dorpshuis voor slechts 50 euro per jaar! Per juni 2020 is het bestuur van de SCU gestart met de ‘vrienden van het dorpshuis’. In deze moeilijke corona tijd blijkt maar weer hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten. Als vrijwillig bestuur zien wij het belang […]

Geschreven door Prins Bernhard

Op 27 juli 2020
"

Lees meer

Ik word vriend(in) van het dorpshuis!

Steun ons dorpshuis voor slechts 50 euro per jaar!

Per juni 2020 is het bestuur van de SCU gestart met de ‘vrienden van het dorpshuis’. In deze moeilijke corona tijd blijkt maar weer hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten.

Als vrijwillig bestuur zien wij het belang van een dorpshuis voor ons dorp. Het is een plaats van ontmoeting en biedt ruimte voor verenigingen en inwoners om activiteiten te ontplooien.

Het dorpshuis moet een ontmoetingsplek blijven, waar een ieder zich thuis voelt. Om dit te bewerkstelligen is draagvlak nodig vanuit de Uddelse bevolking.

Wij nodigen een ieder die ook het belang van het dorpshuis ziet om vriend (in) te worden! Mede dankzij deze vrienden is het mogelijk om te investeren in nieuwe projecten en verbeteringen waar elke inwoner gebruik van kan maken.

Vriend(in) houdt in dat wij eenmalig per jaar 50 euro van u ontvangen. Mogelijk zullen wij u gedurende het jaar benaderen/informeren over de stand van zaken en waar uw geld aan besteedt wordt. Uw eerste gift zal volledig ten goede komen van het dorpshuis. Per jaar zullen we bekijken hoe we dit geld in samenspraak met de vrienden gaan besteden. Hartelijk dank voor je steun!

Meld je snel aan via de onderstaande link:

https://forms.gle/KciEGyQ81VjCi9xt5

Voor vragen, neem contact op via secretaris@blankeschot.nl, of via Peter Vermeer (06-12944151)